.
.

NAJNOVIJI HEDER 22

Projekat pod nazivom „Otvorena kapija “ počeo je sa realizacijom početkom  juna 2017. godine. Ovaj projekat zajednički sprovode Gerontološki centar „Jelenac“, kao nosilac i Društvo za razvoj kreativnosti kao partnerska organizacija.  Konkretni rezultati ostvareni tokom projekta u prvom pozivu EU za deinstitucionalizaciju čine pozadinu “Otvorene kapije”  koja predstavlja svojevrsni nastavak aktivnosti započetih tokom realizacije prethodnog projekta (“Otvorena kapija za novi početak” )  realizovanog u 2014. i 2015. godini. Opšti cilj projekta je nastavak održivog procesa deinstitucionalizacije odraslih osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u Srbiji. Ciljnu grupu čine: odrasle osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama (sadašnji korisnici RJ u Tešici i osobe iz lokalne zajednice); Ovim projektom se tokom dve godine , tačnije do 06. juna 2017. godine. ostvaruju sledeći specifični ciljevi :

1.Dalji razvoj usluge Stanovanja uz podršku pripremom novih korisnika RJ u Tešici za izmeštanje i nastavkom pružanja usluge izmeštenim korisnicima 2.Podsticanje procesa deinstitucionalizacije kroz održivi razvoj usluge Stanovanja uz podršku zagovaranjem za unapredjenje adekvatnih mera i politika na svim nivoima 3. Povećanje socijalne uključenosti korisnika usluge Stanovanje uz podršku i ostalih odraslih osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama daljim razvijanjem programa podrške kroz organizovane sadržaje 4. Smanjenje predrasuda šire zajednice prema osobama sa intelektualnim i mentalnim teškoćama kroz kampanju u cilju boljeg razumevanja njihovog  položaja

Ključne aktivnosti u projektu su: Priprema korisnika za izmeštanje iz rezidencijalne Ustanove,  pružanje usluge “Stanovanje uz podršku”, aktivnosti podrške korisnicima u zajednici, zagovaranje i  kampanja.

Realizacijom projekta “Otvorena kapija” očekuju se sledeći rezultati:

  1. Unapredjenje potencijali korisnika RJ u Tešici za što samostalniji život u lokalnoj zajednici;
  2. Ostvarenje većeg stepena prava, nezavisniji i kvalitetniji život izmeštenih korisnika kroz uslugu Stanovanje uz podršku;
  3. Povećanje socijalne uključenosti ciljne grupe i osnaživanje njihovih potencijala kroz sadržajne aktivnosti podrške i Socijalne dogadjaje.
  4. Pokrenuta inicijativa za unapredjenje mera i politika na nacionalnom i drugim nivoima za održivu uslugu -Stanovanja uz podršku- za odrasle osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama;
  5. Senzibilisanje šire javnosti za bolje razumevanje položaja osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i promocija deinstitucionalizacije;

Realizacijom projekta se nastavlja započeti proces deinstitucionalizacije odraslih osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama u Srbiji. Kao konkretan rezultat zagovaračkog procesa očekuje se povećanje uključenosti države u proces deinstitucionalizacije kao i promena politika i mera u korist održivosti usluge;

Projekat “Otvorena kapija” finansira Delegacija Evropske unije preko Ministarstva za finansije  Vlade Srbije –u okviru grant šeme “Razvoj efikasnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite na lokalnom nivou”.

 Informacije i stavovi navedeni na ovom sajtu  su stajališta autora i ne odražavaju nužno zvanično mišljenje Evropske unije. Ni Evropska unija, ni njene institucije i tela niti bilo koje lice koje deluje u njihovo ime ne mogu biti odgovorni za korišćenje informacija sadržanih na sajtu.